Sint Nicolaas / St. Nicolas

Dit jaar heb ik een aantal opdrachten van een wel heel bijzonder persoon : Sint Nicolaas. Het moge duidelijk zijn dat de goedheiligman het veel te druk heeft om rechtstreeks met mij te mailen, maar diverse pieten verdeeld over het land sturen mij de details over hoe de poppen er uit moeten zien. Ik heb natuurlijk volledige geheimhoudingsplicht en het versturen van de pakjes moet naar speciaal geselecteerde geheime verzamelpunten. Maar wie weet als je dit jaar lief bent geweest en je hebt een pop op je verlanglijstje staan krijg je misschien dit jaar wel een popje zoals bijvoorbeeld dit roze kindje…

This year I received a custom order from a very special person : St. Nicolas himself. It will be clear that St. Nicolas is far to busy these days to contact me directly so he has got helpers all over the country who mail me the details about the dolls I am making. I was sworn to secrecy and have to ship the parcels to secret addresses. But who knows if you were really good this year and you have a doll on your wishlist maybe St. Nicolas will bring you a doll like this little pink girl…