Baby popje

Babypopje detail babypopje in zacht velours pakje luiertje zijaanzicht

 

Baby doll in soft velours clothes and of course a diaper. Custom made.

Baby popje in een zacht velours pakje en een luiertje. In opdracht gemaakt