Lijsjes

En daar zijn ze dan Lobke en haar geadopteerde zusje Romy, al zijn ze heel verschillend van karakter ze spelen altijd samen.

And here they are, Lobke and her adopted sister Romy, even though they are quite different in caracter they always play together.