Lijs in jumpsuit / Dress up doll in jumpsuit

Dit poppenmeisje reist binnenkort naar Canada waar een klein jongetje voor haar gaat zorgen. Zijn zusje kreeg voor haar verjaardag een Poppelien pop en hij vond haar zo lief dat hij graag ook zo’n pop wilde hebben en zijn wens komt bijna uit…

This dolly is travelling all the way to Canada to a little boy who is going to take care of her. His sister got a Poppelien doll for her birthday and he loved her so much that his biggest wish was a doll like that for himself, and his wish is about to come true…